Aangifte vennootschapsbelasting

Ook de aangifte vennootschapsbelasting hoort er bij

Het werk van een ondernemer bestaat niet alleen uit het verkopen van diensten of producten. Er komen ook andere zaken aan de orde, waar veel ondernemers zelf minder gelukkig van worden. Denk maar aan de vele aanslagen die door de belastingdienst worden opgelegd. Het betalen van belasting is wettelijk geregeld. Noodzakelijk, maar nooit prettig. En uiteraard wil niemand teveel belasting betalen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting. Gruijs Administratie neemt de correcte afwikkeling graag van u over.

Uw administratie en de aangifte vennootschapsbelasting

Ondernemers die zelf in de late uurtjes gebogen zitten over hun boekhouding en zelf hun belastingaangiftes verzorgen lopen het risico zichzelf te kort te doen en teveel belasting te betalen. De regelingen waarvan al dan niet gebruik kan worden gemaakt zijn complex, wat het maken van fouten of onterecht al of niet toepassen van regelingen in de hand werkt. De adviseurs van Gruijs Administratie zijn gelukkig op de hoogte van alle regels en jurisprudentie op het gebied van de belastingwetten. En dat maakt het mogelijk dat de van toepassing zijnde regels optimaal kunnen worden toegepast. Het resultaat is dat de aanslag nooit hoger uitvalt dan de bedoeling is.

Gruijs Administratie, een vertrouwd adres

Het is niet alleen van belang dat de juiste regels worden toegepast met de juiste cijfers. Het is daarnaast belangrijk dat aangiftes op tijd de deur uitgaan. De belastingdienst hanteert strenge normen op dit gebied, en dat geldt ook voor de momenten dat er betaald dient te worden. Na een tijdige aangifte en de daarop volgende aanslag wordt meteen duidelijk op welke data de betalingen op de rekening van de belastingdienst dient te staan. Met het uitbesteden van uw administratie, waaronder de belastingaangiftes, aan Gruijs Administratie bent u verlost van lastige boekhoudklussen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op!